Fokus på tilrettelegging av arbeidsplassen.

"Belastningsskader og plager i muskel og skjelettsystemet er en av de vanligste årsakene til sykefravær og sykemeldinger i Norge i dag".  (http://www.fysionett.no/belastningsskader/)

fysionett.png

 

Havfront jobber med å forbedre og effektivisere hverdagen til fiskerne. Vi utvikler teknologiske løsninger som øker inntjeningen på fangsten med å levere fisk ferdig sløyd med god kvalitet, samt spare armer og skuldre for unødvendig belastning. 

Ramberg, kai.jpg

 

Viktig med fokus på tilrettelegging FØR det er for sent.

"Dersom man kartlegger og tilrettelegger arbeidsplassen om bord, vil man kunne forhindre/forebygge overbelastning av muskel og skjelett og også sykemeldinger."

Dette skriver Inger-Anne Nicolaisen, leder i rehabiliteringstjenesten i Vågan kommune, Lofoten i en mail til oss. De ser at mange fiskere og de som jobber innen næringen sliter med belastningsskader. Spesielt gjelder dette plager i nakke, rygg og skuldre. Videre skriver hun:

"All tilrettelegging vil absolutt være med på å forebygge eller legge til rette for bedre arbeidsstilling og en bedre arbeidshverdag.

Jeg har selv hatt pasienter som har fått tilrettelagt på båt og dermed stått lenger i arbeid"

 

vondskulder.jpg

 

Fra fagmiljøet. Utdrag hentet fra fysionett.no: 

Belastningsskader i yrkeslivet er et stort problem som har mange negative ringvirkninger både for enkeltmenneskers helse og livskvalitet og for samfunnet som helhet. 

En typisk belastningsskade er en tilstand som bygger seg opp gradvis og over lengre tid. Dersom vevet ikke tillates tilstrekkelig hvile og restitusjon, men stadig utsettes for ytterligere belastning vil skaden bli vedvarende og kan utvikle seg til det man kaller en kronisk belastningslidesle.

Det er slike type belastninger man finner i fiskeriene og kanskje særlig i den mindre kystflåten hvor nytenkning og teknologiske løsninger ikke har vært fokusert på i like stor grad som for den større flåten. Ikke før Havfront med "Loppa" satte dette i fokus.

 

 «Den har spart oss for mye slit i sommer»

Asle Sandøy på M/S «Aspholm» er veldig fornøyd med resultatet etter at han fikk «Loppa» om bord. «Den har spart oss for mye slit i sommer» kunne han fortelle. Det er noe av det som har vært vårt fokus under utviklingen av maskinen. Fiskernes velferd. Det å kunne gi fiskerne i den mindre kystflåten et alternativ for å få en enklere hverdag om bord og muligheten til å stå lengre i arbeid uten å utvikle belastningsskader.

Flere fiskere vi har snakket med har fortalt om smerter i armer og skuldre. Noen av dem er allerede operert på grunn av dette.

Belastningsskader oppstår pga. ensidig tungt arbeid, her i forbindelse med sløying av fisk, der er hodekapping er den tyngste delen. Det at «Loppa» både hodekapper og snitter buken gjør at mannskapet på båtene som har maskinen om bord, som for eksempel «Aspholm», har spart seg mye slit. På et besøk om bord på «Mats-Erik» som også har maskinen ble dette også nevnt. De kjenner stor forskjell i armer og skuldre etter de fikk maskinen om bord. «En annen hverdag nå» fikk vi høre fra fisker Geir Adolfsen. Ikke bare er de spart for mye belastninger, men tiden de før brukte på sløyearbeidet er redusert betydelig med «Loppa». Nå er de ferdig i god tid før båten legger til kai. Tid som kan brukes til vask og klargjøring av utstyr, vedlikehold eller rett og slett restitusjon etter en lang dag på sjøen.

  

Så en løsning i "Loppa".

Kåre Hellem som har båten «Hellem jr.» fortalte oss i en samtale tidligere i høst om plager han har opplevd om bord med å sløye mye fisk manuelt. Hellem har en yrkesskade i hånda fra tidligere og opplever av og til problemer i forbindelse med fiskeryrket. Smerter i hånda og armene som utvikler seg til senebetennelse. Han fortalte at hånda hovnet opp mer og mer dess mer han sløyde, til slutt var ikke sykemelding til å unngå.

Slik man kjenner fiskere vil de gjerne stå i arbeidet lengst mulig. I perioder og sesonger blir det kjørt på og det viser seg, slik som med Hellem, at det ikke alltid slår heldig ut.

Håndledd.jpg

 

Hellem har fått maskinen tegnet om bord i sin 36 fots selfa-sjark. Han så "Loppa" som en løsning på de problemene han opplever i forbindels med de belastningsskadene han opplever, og som han ikke er alene om. "Hellem jr." er foreløpig den minste båten som har fått maskinen tegnet inn om bord og en båt som er midt i målgruppen for hva «Loppa» er beregnet for. Hellem har intensjon om å få den om bord så snart som mulig. Slik håper han å kunne fortsette arbeidet som fisker i mange år uten plager forbundet med sløying.

Ombord 1.JPG Ombord 4.JPG

 

 

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om Havfront eller Loppa, om dette kan være noe om bord hos deg og dere. Ta kontakt med oss for en prat. Be om et uforpliktende møte så kommer vi gjerne om bord å ser på eventuelle løsninger. 


Fleire nyhende