Autolinefartøyet Geir II

 

Torsdag 4. mai ble kappe- & sløyemaskinen "Loppa" montert om bord på autolinefartøyet "Geir II".

Geir II, vkai.JPG

Dette er et samarbeidsprosjekt gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.

 

Det 52 meter lange autolinefartøyet M/S "Geir II" er dermed det første havgående fabrikkfartøyet som har fått montert om bord verdens minste kappe- & sløyemaskin. Gjennom en samarbeidskontrakt med FHF, går arbeidet ut på å tilpasse og optimalisere maskinen til bruk om bord på havgående fabrikkfartøy. Det har vært stor interesse for maskinen fra den større havflåten. Dette spesielt med tanke på at maskinen kapper og sløyer brosme og lange. Samt ivaretakelsen av innmat. Det er i dag flere maskiner som hodekapper, men ingen som sløyer fisken helt, samtidig som den er skånsom mot innmaten. Det er viktig at biprodukt, som lever og rogn, ikke blir knust under sløyeprosessen. 

"Geir II" skal teste maskinen i 4 måneder, komme med innspill for å gjøre den mer brukervennlig, og forhåpentligvis etter testperioden ha en maskin permanent om bord. På spørsmål fra fiskeribladet om viktigheten av en slik maskin svarer Kjetil Holmeset: " Veldig viktig. Det handler om fisk opp til ti kilio i første omgang. Det er klart at det er slitsom å sløye slik fisk i store mengder. Jeg tror båter og landanlegg som driver med sløying vil ha en slik maskin om den svarer til forventningene". 

Holmeset-rederiet, som driver fartøyet, ønsker å skape en mer effektiv og enkel hverdag for mannskapet.

"I dag har vi en Baader 162 som vi ønsker å erstatte med en maskin som kan brukes på ulike arter, samt at den kan brukes på fisk fra 1 - 10 kg. Vi har en målsetting om å kunne bruke den helt opp til 12-15 kg" sier Arild Holmeset, maskinsjef og reder, i en kommentar til Sunnmørsposten.

 Geir II, maskinen om bord.JPG

Geir II, ramme.JPG

Geir II, Montering.JPG

Geir II. Montert.JPG

Geir II. Montert 2.JPG

 


Fleire nyhende