Havfront AS blir å finne i Lofoten i sommer.

Havfront har etablert kontor i Lofoten, nærmere bestemt i Fiskernes hus i Svolvær hvor de vil være å finne frem til august i første omgang. Fiskernes hus..jpg

Kontoret blir i første omgang operativt gjennom sommeren frem til midten av august. Her blir Tony Dahl, som sitter på salg og markedsføring, å finne i 2. etg. Tony Dahl, havfront.jpg

Havfront har fokus på å forenkle, effektivisere og bedre hverdagen til fiskerne. Vi har valgt å rette hovedfokuset mot den mindre kystflåten og har gjennom et tett samarbeid med yrkesfiskere og næringen utviklet kappe- og sløyemaskinen "Loppa".

Fra å måtte sløye alt manuelt med "tollekniven" er det nå mulig å gjøre jobben enkelt og effektivt samtidig med helsemessige og økonomiske fordeler. Fiskeren spares for store belastinger i nakke, skuldre og armer. God kvalitet på sløying og mulighet for å ivareta råstoff som lever og rogn.

"Fra tollekniv til automasjon".

Åpen invitasjon! Tony er å finn på kontoret i fiskergata 22, Svolvær alle ukedager. Ta kontakt for å avtale tid. Book et møte eller få et besøk av oss om bord der du er. Snakke mer om hva vi jobber med, se på løsninger og idéer. 

Mobil: 997 78 751 eller mail: td@havfront.no.


Fleire nyhende