< Havfront | Samarbeidspartnarar

Samarbeidspartnarar

Optimar.

www.optimarstette.no

Optimar er en viktig strategisk sammarbeidsparter inn mot de store aktørene på land og mot den større havflåten med båter over 55m. Deres nettverk og kunnskap vil være viktig for at vi skal kunne lykkes i fremtiden med "Loppa100", men også for videreutviklingen av verdens minste kappe- & sløyemaskin.

Sparebanken Vest

www.spv.no
Sparebanken Vest si bedriftsavdeling i Florø har vore unike når det gjeld å komme med råd og rettleiing i prosessane vi har vore gjennom. Dei har stor kompetanse, og er ein lokalbank som tek gründerane på alvor. Vi ser fram til eit vidare tett samarbeid.

Innovasjon Norge avd. Sogn & Fjordane

www.innovasjonnorge.no
Det har vore ein lang prosess, men oppfølginga frå Innovasjon Norge har vore eksemplarisk. Dei har vist framifrå evne til å rettleie oss gjennom søknadsprosessane, og har ytt ein bistand som har vore heilt avgjerande for at vi kunne finansiere vårt prosjekt frå ide til realitet.

Innovasjon Norge vil være med oss vidare i vårt arbeid, og speler ein viktig rolle for at vi skal kunne lukkast i marknaden.

Bremanger kommune

www.bremanger.kommune.no
Havfront AS var tidleg i dialog med Bremanger kommune, og har fått mykje støtte derfrå. Det var derfor naturleg å etablere seg i kommuna. Vi ønskjer på sikt å skape kompetansearbeidsplassar, som er viktig for vekst og utvikling i Bremanger kommune. Havfront takkar ordførar og rådmann for viljen dei har vist for at vi skal lukkast.

Westcon Power & Automation

http://westcon.no/wpa/en/

Westcon Power & Automation er ein viktig samarbeidspartner for automatisering og programering av "Loppa". Ved å lage maskina enkel, og basert på hydraulikk har Westcon P&A laget og programert hjerna i maskina.

Hydramek.

www.hydramek.no.

viktig samarbeidsparter gjennom 3 år for å utvikle hydraulikkløsningen for verdens minste kappe- & sløyemaskin. Hydramek leverer en spesialdesignet ventilblokk som styrer alle syklusene i maskinen. De leverer også motorer som er spesialtilpasset det røffe miljøet om bord på en fiskebåt. Innen hydraulikk er deres kompetanse og fokus på kvalitet av stor vikitghet for oss.

Hydrascand.

www.hydroscand.no

Vår leverandør av slanger og koblinger. De har vært svært viktig for oss med tanke på valg av materiell innen slanger og tilkoblinger. En stor leverandør som vi finner langs hele kysten. Slik kan vi, på kort varsel, levere slitedeler til "Loppa100".

Håmsø.

www.patent.no/patent-varemerke-og-design

Patent og IPR-arbeid for å sikkre maskinen i Norge og verden. "Loppa100" er patentert for Norge og vi har fått medhold i patentstyret uten innvendinger. Det vises til en høy nyhetsgrad og de finner ingen lignende produkt i markedet. Vi har i tilegg søkt verdenspatent, en prosess som er igang. Håmsø ble etablert i 1950 som et uavhengig konsulentfirma innen immaterielle rettigheter. De er nå et av norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye patentsøknader. Innehar lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader til utlandet, og deres internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i mer enn 100 land.

BRAGE-finans.

www.brage.no

Viktig samarbeidsparter gjennom Sparebanken Vest for å tilby våre kunder leasing-avtale. Gunstig finansieringstilbud gjennom leasing gir større økonomisk spillerom, gunstige renter og skattemessige fordeler for deg som kunde. Ved spørsmål setter vi deg i kontakt med vår kontaktperson i BRAGE-finans for en uavhengig samtale for hva mulighetene er, og hva som vil være mest hensiktsmessig for deg.